Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Vijf belangrijke trends voor 2011

by MarketingMeisje Comments: 4

..en dan hebben we het niet over de laatste mode, maar over sociale trends. Trends die ons gedrag en onze levensstijl als consument beinvloeden, die zich richten op houding en attitude en die grensoverstijgend zijn. Sociale trends worden gevoed door invloeden van buitenaf zoals politiek, techniek, vergrijzing en het stijgende welstandsniveau, als consument reageren wij hierop. Naar aanleiding van de Nijenrode masterclass Trendwatching van 16 december jl.werden een aantal trends nader toegelicht door Carl Rohde (internationaal trendwatcher). Een aantal trends spraken mij aan, dus deze heb ik hierbij nader uitgelicht. Read more!

Tips voor het opstellen van een Social Media Protocol binnen je organisatie

by MarketingMeisje Comments: 0

Veel organisaties zetten stappen richitng social media; langzamerhand worden er zelfs budgetten voor gereserveerd om communiceren via de sociale kanalen ook een structureel onderdeel te laten zijn van de communicatiestrategie. Deze budgetten worden veelal besteed aan campagnes, het inrichten van webcareteams of bijvoorbeeld het aanstellen van een of meerdere FTE’s die zich dedicated met social media bezig houden.

Of een organisatie nu actief of passief met social media omgaat, het is wel verstandig om je medewerkers een soort van Social Media Protocol mee te geven met do’s en don’ts. Hoewel iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag op internet, wil je als bedrijf voorkomen dat medewerkers onbewust reputatieschade kunnen veroorzaken. Een onhandig geformuleerde tweet naar een klant, een persoonlijk weblog met vertrouwelijke informatie van het bedrijf waar hij of zij werkt..bekende voorbeelden waar je je mensen graag voor wilt behoeden.

Uit eigen ervaring en input van collega’s bij andere organisaties, bijgaand tips waar je aan moet denken als je een social media protocol wilt opzetten voor je medewerkers:

Read more!