Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Zoover rules, the power of the crowd!

by MarketingMeisje Comments: 4

Woensdagavond werd ik verrast door een heel leuk Twitterbericht van Marketingfacts; Zoover wint de LOEY-award. Nu zijn er tientallen prijzen te winnen voor ondernemers in Nederland, maar deze viel op want ik ben een ex-Zooveraar en draag de onderneming nog een warm hart toe.  Daarbij weet ik natuurlijk ook een beetje wat de lange weg naar die LOEY-Award is geweest en zodoende glunderde ik van oor tot oor toen ik het bericht las. Hoewel ik geen idee had wat de prijs inhield, was ik toch een beetje trots voor ze.

Read more!